หน้าแรก
เอกสารมาตรา ๗
ผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข
แนะนำกระทรวง
โครงสร้าง
คณะกรรมการ
ข้อมูลข่าวสาร
สถานที่ติดต่อ
ขอรับข้อมูล

รายงานผลการ
ปฏิบัติงาน

บัญชีเอกสาร
ปฏิทินกิจกรรม
ตู้รับความคิดเห็น

แบบสอบถามแสดงความคิดเห็นงานบริการ ณ ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารของราชการ   (แสดงผล)

ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
สมัครสมาชิก
ลืมรหัสผ่าน
e-Citizer
E-commerce
e-gov
GIngo
สขร.
 
:: สถิติ ::
ผู้ชม 2,456,605 ครั้ง  
ออนไลน์ 1 คน


เรื่อง
Download
• แผนการปฏิบัติงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2559
• แผนจัดจ้างเงินงบประมาณปี 2559 กลุ่มบริหารทั่วไป
• แผนจัดจ้างเงินนอกงบประมาณประจำปี 2559
• แผนจัดซื้อประจำปีงบประมาณ 2559 กลุ่มบริหารทั่วไป
• รายงานผลตามแผนปฏิบัติงานจัดซ์ื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม 2558- มีนาคม 2559
• รายงานผลตามแผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2559 รอบ 12 เดือน
• รายงานผลตามแผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ 2559
• รายงานผลตามแผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง เฉพาะงบลงทุน 2559
• การวิเคราะห์ผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง 2559
• รายงานผลตามแผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง 2559
• แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2559 กพร.สป
• รายงานผลตามแผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง 2559
• แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2560 งบลงทุน
• แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง 2560 กพร.สป.
• แผนปฏิบัติจัดซื้อจัดจ้าง 2560 กพร.สป. รายไตรมาศ


Total 44
Page : 3
[ 1 ] 2 3 Next ->

 

พฤศจิกายน 2561
อา
พฤ
-
-
-
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
-
-
-
-
-
-
-
-

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
สงวนลิขสิทธิ์โดย ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
::: Copyright 2007 All Rights Reserved :::