หน้าแรก
เอกสารมาตรา ๗
ผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข
แนะนำกระทรวง
โครงสร้าง
คณะกรรมการ
ข้อมูลข่าวสาร
สถานที่ติดต่อ
ขอรับข้อมูล

รายงานผลการ
ปฏิบัติงาน

บัญชีเอกสาร
ปฏิทินกิจกรรม
ตู้รับความคิดเห็น

แบบสอบถามแสดงความคิดเห็นงานบริการ ณ ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารของราชการ   (แสดงผล)

ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
สมัครสมาชิก
ลืมรหัสผ่าน
e-Citizer
E-commerce
e-gov
GIngo
สขร.
 
:: สถิติ ::
ผู้ชม 3,092,483 ครั้ง  
ออนไลน์ 1 คน


  หมวดหมู่  
  หมวดหมู่ย่อย  
  ค้นหา

วันที่
เรื่อง
เปิด
8 ต.ค. 2561
มติคณะรัฐมนตรีประจำปีงบประมาณ 2562
470
28 พ.ค. 2561
มติคณะรัฐมนตรี ประจำปีงบประมาณ 2561
698
21 พ.ย. 2559
มติคณะรัฐมนตรีประจำปีงบประมาณ 2560
1447
2 ธ.ค. 2558
มติคณะรัฐมนตรีประจำปีงบประมาณ 2559
1329
2 ธ.ค. 2558
มติคณะรัฐมนตรีประจำปีงบประมาณ 2559
1193
2 ธ.ค. 2558
มติคณะรัฐมนตรีประจำปีงบประมาณ 2558
1473
29 ส.ค. 2557
มติคณะรัฐมนตรีประจำปี 2557
1648
7 เม.ย. 2557
มติคณะรัฐมนตรีประจำปี 2557
1421
3 เม.ย. 2557
มติคณะรัฐมนตรี ปีงบประมาณ 2556
1450
7 เม.ย. 2557
แผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ ฉบับที่ 11
1428
8 ต.ค. 2556
แจ้งมติคณะรัฐมนตรี
1527
8 มี.ค. 2554
การลงนามข้อตกลงความร่วมมือ..
1885
8 ก.พ. 2554
ขอความเห็นชอบแผนพัฒนาศักยภาพ..
1830
1 ก.พ. 2554
ผลการดำเนินงานการสร้างเสริมสุขภาพถ้วนหน้า..
1810
18 ม.ค. 2554
ขอความเห็นชอบวาระแห่งชาติด้านวัคซีน
1872
14 ธ.ค. 2553
ร่างกฏกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ ..
1775
25 พ.ย. 2553
รายงานผลการทบทวนรายการงบประมาณรายจ่าย..
1723
26 ต.ค. 2553
รายงานความเสียหายจากอุทกภัยด้านการแพทย์..
1834
22 ก.ย. 2553
ร่างพระราชกฤษฏีกากำหนดให้สาขาการแพทย์แผนจีน..
1737
21 ก.ย. 2553
การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ..
2036
11 พ.ค. 2553
ขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2553..
1726
20 เม.ย. 2553
ร่างกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการแจ้งรายการละเอียดและการรับแจ้งรายการละเอียดนำเข้าเ
1729
7 เม.ย. 2553
ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้เสียหายจากการรับบริการสาธารณสุข พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติหลักประกัน
1683
30 มี.ค. 2553
ขอขยายเวลาในการจัดส่งข้อมูลขอรับการจัดสรรเงินโครงการลงทุนภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕ ของกระท
1980
23 มี.ค. 2553
แต่งตั้งข้าราชการ (กระทรวงสาธารณสุข) (นายพนัส พฤกษ์สุนันท์)
1890
23 มี.ค. 2553
แต่งตั้งข้าราชการ (กระทรวงสาธารณสุข) (นายคำนวณ อึ้งชูศักดิ์
1956
23 มี.ค. 2553
การลงนามในบันทึกความเข้าใจระหว่างไทยกับบรูไนว่าด้วยความร่วมมือด้านสาธารณสุข
1750
23 มี.ค. 2553
ขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการการดำเนินงานต่อเนื่องของศูนย์เยียวยา
1474
23 มี.ค. 2553
ร่างกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการแสดงภาพสัญลักษณ์เพื่อประกอบการโฆษณาหรือประชาสัมพันธ์เครื่อง
1547
23 มี.ค. 2553
ขอรับการสนับสนุนงบกลางสำหรับ โครงการพัฒนาศูนย์เด็กเล็กในชุมชนด้านสุขภาพอนามัยและการพัฒนาการของเด็ก
1830


Total 77
Page : 3
[ 1 ] 2 3 Next ->   


กรกฏาคม 2563
อา
พฤ
-
-
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
-
-
-
-
-
-
-
-

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
สงวนลิขสิทธิ์โดย ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
::: Copyright 2007 All Rights Reserved :::