หน้าแรก
เอกสารมาตรา ๗
ผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข
แนะนำกระทรวง
โครงสร้าง
คณะกรรมการ
ข้อมูลข่าวสาร
สถานที่ติดต่อ
ขอรับข้อมูล

รายงานผลการ
ปฏิบัติงาน

บัญชีเอกสาร
ปฏิทินกิจกรรม
ตู้รับความคิดเห็น

แบบสอบถามแสดงความคิดเห็นงานบริการ ณ ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารของราชการ   (แสดงผล)

ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
สมัครสมาชิก
ลืมรหัสผ่าน
e-Citizer
E-commerce
e-gov
GIngo
สขร.
 
:: สถิติ ::
ผู้ชม 3,373,027 ครั้ง  
ออนไลน์ 1 คน


  หมวดหมู่  
  หมวดหมู่ย่อย  
  ค้นหา

วันที่
เรื่อง
เปิด
4 มิ.ย. 2562
คู่มือการปฏิบัติงานราชการ
385
16 ธ.ค. 2558
คำสั่งกระทรวงสาธารณสุข(ปัจจุบัน)
1510
27 ก.พ. 2558
ประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการเครื่องมือแพทย์
1223
11 ก.พ. 2557
คู่มือการปฏิบัติงานศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
2322
10 ก.ย. 2556
ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยบุคคล..
1777
9 ก.ย. 2556
ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเงินบำรุง
1682
30 ส.ค. 2556
กฎหมายกระทรวงสาธารณสุข(รวมพ.ร.บ.ต่างๆ และกฎหมายอื่นๆ)
1922
21 ส.ค. 2556
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการมอบอำนาจ
1600
20 ส.ค. 2556
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ
1968
15 ส.ค. 2556
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ
1634
13 ส.ค. 2556
พระราชบัญญัติสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
1532
13 ส.ค. 2556
พระราชบัญญัติการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ
1727
9 ส.ค. 2556
พระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม
1505
7 ส.ค. 2556
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข
1482
7 ส.ค. 2556
พระราชบัญญัติโรคติดต่อ
1422
1 ส.ค. 2556
พระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ2
1614
31 ก.ค. 2556
พระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย์
1586
29 ก.ค. 2556
พระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ
1497
9 ก.ค. 2556
พระราชบัญญัติกองทุนการสร้างเสริมสุขภาพ
1505
31 พ.ค. 2556
พระราชบัญญัติวิชาชีพการแพทย์แผนไทย
1528
30 พ.ค. 2556
พระราชบัญญัติยา
1496
29 พ.ค. 2556
พระราชบัญญัติแอลกอฮอล์
1574
8 พ.ค. 2556
พระราชบัญญัติการแพทย์ฉุกเฉิน
1503
17 ต.ค. 2555
พระราชบัญญัติสุขภาพจิตแห่งชาติ
1658
5 ต.ค. 2555
ระเบียบคณะกรรมการสวัสดิการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
1572
5 เม.ย. 2555
พระราชบัญญัติเกี่ยวกับการละเมิดของเจ้าหน้าที่
1571
7 ต.ค. 2556
คู่มือบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
1778
8 มี.ค. 2555
พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ
1507
16 ก.พ. 2555
พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ
1643
15 พ.ย. 2554
คู่มือประชาชนสู้ภัยน้ำท่วม
2036


Total 37
Page : 2
[ 1 ] 2 Next ->   


เมษายน 2564
อา
พฤ
-
-
-
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
-
-
-
-
-
-
-
-

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
สงวนลิขสิทธิ์โดย ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
::: Copyright 2007 All Rights Reserved :::