หน้าแรก
เอกสารมาตรา ๗
ผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข
แนะนำกระทรวง
โครงสร้าง
คณะกรรมการ
ข้อมูลข่าวสาร
สถานที่ติดต่อ
ขอรับข้อมูล

รายงานผลการ
ปฏิบัติงาน

บัญชีเอกสาร
ปฏิทินกิจกรรม
ตู้รับความคิดเห็น

แบบสอบถามแสดงความคิดเห็นงานบริการ ณ ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารของราชการ   (แสดงผล)

ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
สมัครสมาชิก
ลืมรหัสผ่าน
e-Citizer
E-commerce
e-gov
GIngo
สขร.
 
:: สถิติ ::
ผู้ชม 3,188,078 ครั้ง  
ออนไลน์ 1 คน


  หมวดหมู่  
  หมวดหมู่ย่อย  
  ค้นหา

วันที่
เรื่อง
เปิด
4 มิ.ย. 2562
คู่มือการปฏิบัติงานราชการ
306
16 ธ.ค. 2558
คำสั่งกระทรวงสาธารณสุข(ปัจจุบัน)
1400
27 ก.พ. 2558
ประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการเครื่องมือแพทย์
1143
11 ก.พ. 2557
คู่มือการปฏิบัติงานศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
2137
10 ก.ย. 2556
ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยบุคคล..
1699
9 ก.ย. 2556
ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเงินบำรุง
1595
30 ส.ค. 2556
กฎหมายกระทรวงสาธารณสุข(รวมพ.ร.บ.ต่างๆ และกฎหมายอื่นๆ)
1820
21 ส.ค. 2556
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการมอบอำนาจ
1496
20 ส.ค. 2556
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ
1801
15 ส.ค. 2556
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ
1544
13 ส.ค. 2556
พระราชบัญญัติสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
1465
13 ส.ค. 2556
พระราชบัญญัติการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ
1634
9 ส.ค. 2556
พระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม
1431
7 ส.ค. 2556
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข
1398
7 ส.ค. 2556
พระราชบัญญัติโรคติดต่อ
1349
1 ส.ค. 2556
พระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ2
1540
31 ก.ค. 2556
พระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย์
1506
29 ก.ค. 2556
พระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ
1417
9 ก.ค. 2556
พระราชบัญญัติกองทุนการสร้างเสริมสุขภาพ
1433
31 พ.ค. 2556
พระราชบัญญัติวิชาชีพการแพทย์แผนไทย
1435
30 พ.ค. 2556
พระราชบัญญัติยา
1412
29 พ.ค. 2556
พระราชบัญญัติแอลกอฮอล์
1498
8 พ.ค. 2556
พระราชบัญญัติการแพทย์ฉุกเฉิน
1435
17 ต.ค. 2555
พระราชบัญญัติสุขภาพจิตแห่งชาติ
1581
5 ต.ค. 2555
ระเบียบคณะกรรมการสวัสดิการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
1502
5 เม.ย. 2555
พระราชบัญญัติเกี่ยวกับการละเมิดของเจ้าหน้าที่
1469
7 ต.ค. 2556
คู่มือบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
1668
8 มี.ค. 2555
พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ
1439
16 ก.พ. 2555
พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ
1562
15 พ.ย. 2554
คู่มือประชาชนสู้ภัยน้ำท่วม
1954


Total 37
Page : 2
[ 1 ] 2 Next ->   


กันยายน 2563
อา
พฤ
-
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
สงวนลิขสิทธิ์โดย ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
::: Copyright 2007 All Rights Reserved :::