หน้าแรก
เอกสารมาตรา ๗
ผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข
แนะนำกระทรวง
โครงสร้าง
คณะกรรมการ
ข้อมูลข่าวสาร
สถานที่ติดต่อ
ขอรับข้อมูล

รายงานผลการ
ปฏิบัติงาน

บัญชีเอกสาร
ปฏิทินกิจกรรม
ตู้รับความคิดเห็น

แบบสอบถามแสดงความคิดเห็นงานบริการ ณ ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารของราชการ   (แสดงผล)

ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
สมัครสมาชิก
ลืมรหัสผ่าน
e-Citizer
E-commerce
e-gov
GIngo
สขร.
 
:: สถิติ ::
ผู้ชม 2,400,892 ครั้ง  
ออนไลน์ 1 คน


  หมวดหมู่  
  หมวดหมู่ย่อย  
  ค้นหา

วันที่
เรื่อง
เปิด
16 ธ.ค. 2558
คำสั่งกระทรวงสาธารณสุข(ปัจจุบัน)
808
27 ก.พ. 2558
ประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการเครื่องมือแพทย์
663
11 ก.พ. 2557
คู่มือการปฏิบัติงานศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
1439
10 ก.ย. 2556
ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยบุคคล..
1149
9 ก.ย. 2556
ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเงินบำรุง
1071
30 ส.ค. 2556
กฎหมายกระทรวงสาธารณสุข(รวมพ.ร.บ.ต่างๆ และกฎหมายอื่นๆ)
1301
21 ส.ค. 2556
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการมอบอำนาจ
992
20 ส.ค. 2556
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ
1208
15 ส.ค. 2556
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ
1098
13 ส.ค. 2556
พระราชบัญญัติสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
965
13 ส.ค. 2556
พระราชบัญญัติการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ
1100
9 ส.ค. 2556
พระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม
959
7 ส.ค. 2556
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข
947
7 ส.ค. 2556
พระราชบัญญัติโรคติดต่อ
900
1 ส.ค. 2556
พระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ2
1033
31 ก.ค. 2556
พระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย์
992
29 ก.ค. 2556
พระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ
982
9 ก.ค. 2556
พระราชบัญญัติกองทุนการสร้างเสริมสุขภาพ
945
31 พ.ค. 2556
พระราชบัญญัติวิชาชีพการแพทย์แผนไทย
948
30 พ.ค. 2556
พระราชบัญญัติยา
937
29 พ.ค. 2556
พระราชบัญญัติแอลกอฮอล์
1027
8 พ.ค. 2556
พระราชบัญญัติการแพทย์ฉุกเฉิน
964
17 ต.ค. 2555
พระราชบัญญัติสุขภาพจิตแห่งชาติ
1085
5 ต.ค. 2555
ระเบียบคณะกรรมการสวัสดิการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
1012
5 เม.ย. 2555
พระราชบัญญัติเกี่ยวกับการละเมิดของเจ้าหน้าที่
948
7 ต.ค. 2556
คู่มือบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
1167
8 มี.ค. 2555
พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ
995
16 ก.พ. 2555
พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ
1002
15 พ.ย. 2554
คู่มือประชาชนสู้ภัยน้ำท่วม
1427
27 ก.ค. 2553
คู่มือการป้องกันและระงับอัคคีภัย สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
2371


Total 37
Page : 2
[ 1 ] 2 Next ->   


กันยายน 2561
อา
พฤ
-
-
-
-
-
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
-
-
-
-
-
-

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
สงวนลิขสิทธิ์โดย ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
::: Copyright 2007 All Rights Reserved :::