หน้าแรก
เอกสารมาตรา ๗
ผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข
แนะนำกระทรวง
โครงสร้าง
คณะกรรมการ
ข้อมูลข่าวสาร
สถานที่ติดต่อ
ขอรับข้อมูล

รายงานผลการ
ปฏิบัติงาน

บัญชีเอกสาร
ปฏิทินกิจกรรม
ตู้รับความคิดเห็น

แบบสอบถามแสดงความคิดเห็นงานบริการ ณ ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารของราชการ   (แสดงผล)

ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
สมัครสมาชิก
ลืมรหัสผ่าน
e-Citizer
E-commerce
e-gov
GIngo
สขร.
 
:: สถิติ ::
ผู้ชม 3,092,438 ครั้ง  
ออนไลน์ 1 คน


  หมวดหมู่  
  หมวดหมู่ย่อย  
  ค้นหา

วันที่
เรื่อง
เปิด
4 มิ.ย. 2562
คู่มือการปฏิบัติงานราชการ
264
16 ธ.ค. 2558
คำสั่งกระทรวงสาธารณสุข(ปัจจุบัน)
1359
27 ก.พ. 2558
ประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการเครื่องมือแพทย์
1103
11 ก.พ. 2557
คู่มือการปฏิบัติงานศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
2066
10 ก.ย. 2556
ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยบุคคล..
1637
9 ก.ย. 2556
ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเงินบำรุง
1540
30 ส.ค. 2556
กฎหมายกระทรวงสาธารณสุข(รวมพ.ร.บ.ต่างๆ และกฎหมายอื่นๆ)
1766
21 ส.ค. 2556
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการมอบอำนาจ
1453
20 ส.ค. 2556
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ
1739
15 ส.ค. 2556
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ
1503
13 ส.ค. 2556
พระราชบัญญัติสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
1426
13 ส.ค. 2556
พระราชบัญญัติการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ
1595
9 ส.ค. 2556
พระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม
1388
7 ส.ค. 2556
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข
1354
7 ส.ค. 2556
พระราชบัญญัติโรคติดต่อ
1303
1 ส.ค. 2556
พระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ2
1492
31 ก.ค. 2556
พระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย์
1454
29 ก.ค. 2556
พระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ
1379
9 ก.ค. 2556
พระราชบัญญัติกองทุนการสร้างเสริมสุขภาพ
1393
31 พ.ค. 2556
พระราชบัญญัติวิชาชีพการแพทย์แผนไทย
1390
30 พ.ค. 2556
พระราชบัญญัติยา
1365
29 พ.ค. 2556
พระราชบัญญัติแอลกอฮอล์
1448
8 พ.ค. 2556
พระราชบัญญัติการแพทย์ฉุกเฉิน
1389
17 ต.ค. 2555
พระราชบัญญัติสุขภาพจิตแห่งชาติ
1532
5 ต.ค. 2555
ระเบียบคณะกรรมการสวัสดิการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
1458
5 เม.ย. 2555
พระราชบัญญัติเกี่ยวกับการละเมิดของเจ้าหน้าที่
1427
7 ต.ค. 2556
คู่มือบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
1618
8 มี.ค. 2555
พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ
1398
16 ก.พ. 2555
พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ
1502
15 พ.ย. 2554
คู่มือประชาชนสู้ภัยน้ำท่วม
1910


Total 37
Page : 2
[ 1 ] 2 Next ->   


กรกฏาคม 2563
อา
พฤ
-
-
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
-
-
-
-
-
-
-
-

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
สงวนลิขสิทธิ์โดย ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
::: Copyright 2007 All Rights Reserved :::