หน้าแรก
เอกสารมาตรา ๗
ผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข
แนะนำกระทรวง
โครงสร้าง
คณะกรรมการ
ข้อมูลข่าวสาร
สถานที่ติดต่อ
ขอรับข้อมูล

รายงานผลการ
ปฏิบัติงาน

บัญชีเอกสาร
ปฏิทินกิจกรรม
ตู้รับความคิดเห็น

แบบสอบถามแสดงความคิดเห็นงานบริการ ณ ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารของราชการ   (แสดงผล)

ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
สมัครสมาชิก
ลืมรหัสผ่าน
e-Citizer
E-commerce
e-gov
GIngo
สขร.
 
:: สถิติ ::
ผู้ชม 2,950,889 ครั้ง  
ออนไลน์ 1 คน


  หมวดหมู่  
  หมวดหมู่ย่อย  
  ค้นหา

วันที่
เรื่อง
เปิด
4 มิ.ย. 2562
คู่มือการปฏิบัติงานราชการ
185
16 ธ.ค. 2558
คำสั่งกระทรวงสาธารณสุข(ปัจจุบัน)
1265
27 ก.พ. 2558
ประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการเครื่องมือแพทย์
1022
11 ก.พ. 2557
คู่มือการปฏิบัติงานศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
1951
10 ก.ย. 2556
ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยบุคคล..
1543
9 ก.ย. 2556
ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเงินบำรุง
1409
30 ส.ค. 2556
กฎหมายกระทรวงสาธารณสุข(รวมพ.ร.บ.ต่างๆ และกฎหมายอื่นๆ)
1679
21 ส.ค. 2556
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการมอบอำนาจ
1355
20 ส.ค. 2556
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ
1650
15 ส.ค. 2556
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ
1435
13 ส.ค. 2556
พระราชบัญญัติสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
1325
13 ส.ค. 2556
พระราชบัญญัติการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ
1526
9 ส.ค. 2556
พระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม
1317
7 ส.ค. 2556
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข
1275
7 ส.ค. 2556
พระราชบัญญัติโรคติดต่อ
1240
1 ส.ค. 2556
พระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ2
1403
31 ก.ค. 2556
พระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย์
1372
29 ก.ค. 2556
พระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ
1320
9 ก.ค. 2556
พระราชบัญญัติกองทุนการสร้างเสริมสุขภาพ
1336
31 พ.ค. 2556
พระราชบัญญัติวิชาชีพการแพทย์แผนไทย
1315
30 พ.ค. 2556
พระราชบัญญัติยา
1290
29 พ.ค. 2556
พระราชบัญญัติแอลกอฮอล์
1381
8 พ.ค. 2556
พระราชบัญญัติการแพทย์ฉุกเฉิน
1297
17 ต.ค. 2555
พระราชบัญญัติสุขภาพจิตแห่งชาติ
1445
5 ต.ค. 2555
ระเบียบคณะกรรมการสวัสดิการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
1396
5 เม.ย. 2555
พระราชบัญญัติเกี่ยวกับการละเมิดของเจ้าหน้าที่
1347
7 ต.ค. 2556
คู่มือบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
1525
8 มี.ค. 2555
พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ
1336
16 ก.พ. 2555
พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ
1406
15 พ.ย. 2554
คู่มือประชาชนสู้ภัยน้ำท่วม
1839


Total 37
Page : 2
[ 1 ] 2 Next ->   


มีนาคม 2563
อา
พฤ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
สงวนลิขสิทธิ์โดย ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
::: Copyright 2007 All Rights Reserved :::