หน้าแรก
เอกสารมาตรา ๗
ผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข
แนะนำกระทรวง
โครงสร้าง
คณะกรรมการ
ข้อมูลข่าวสาร
สถานที่ติดต่อ
ขอรับข้อมูล

รายงานผลการ
ปฏิบัติงาน

บัญชีเอกสาร
ปฏิทินกิจกรรม
ตู้รับความคิดเห็น

แบบสอบถามแสดงความคิดเห็นงานบริการ ณ ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารของราชการ   (แสดงผล)

ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
สมัครสมาชิก
ลืมรหัสผ่าน
e-Citizer
E-commerce
e-gov
GIngo
สขร.
 
:: สถิติ ::
ผู้ชม 2,340,769 ครั้ง  
ออนไลน์ 1 คน


  หมวดหมู่  
  หมวดหมู่ย่อย  
  ค้นหา

วันที่
เรื่อง
เปิด
16 ธ.ค. 2558
คำสั่งกระทรวงสาธารณสุข(ปัจจุบัน)
762
27 ก.พ. 2558
ประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการเครื่องมือแพทย์
606
11 ก.พ. 2557
คู่มือการปฏิบัติงานศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
1373
10 ก.ย. 2556
ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยบุคคล..
1089
9 ก.ย. 2556
ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเงินบำรุง
1028
30 ส.ค. 2556
กฎหมายกระทรวงสาธารณสุข(รวมพ.ร.บ.ต่างๆ และกฎหมายอื่นๆ)
1255
21 ส.ค. 2556
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการมอบอำนาจ
944
20 ส.ค. 2556
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ
1141
15 ส.ค. 2556
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ
1046
13 ส.ค. 2556
พระราชบัญญัติสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
920
13 ส.ค. 2556
พระราชบัญญัติการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ
1041
9 ส.ค. 2556
พระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม
912
7 ส.ค. 2556
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข
904
7 ส.ค. 2556
พระราชบัญญัติโรคติดต่อ
864
1 ส.ค. 2556
พระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ2
994
31 ก.ค. 2556
พระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย์
947
29 ก.ค. 2556
พระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ
941
9 ก.ค. 2556
พระราชบัญญัติกองทุนการสร้างเสริมสุขภาพ
897
31 พ.ค. 2556
พระราชบัญญัติวิชาชีพการแพทย์แผนไทย
910
30 พ.ค. 2556
พระราชบัญญัติยา
897
29 พ.ค. 2556
พระราชบัญญัติแอลกอฮอล์
980
8 พ.ค. 2556
พระราชบัญญัติการแพทย์ฉุกเฉิน
904
17 ต.ค. 2555
พระราชบัญญัติสุขภาพจิตแห่งชาติ
1038
5 ต.ค. 2555
ระเบียบคณะกรรมการสวัสดิการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
970
5 เม.ย. 2555
พระราชบัญญัติเกี่ยวกับการละเมิดของเจ้าหน้าที่
898
7 ต.ค. 2556
คู่มือบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
1124
8 มี.ค. 2555
พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ
942
16 ก.พ. 2555
พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ
945
15 พ.ย. 2554
คู่มือประชาชนสู้ภัยน้ำท่วม
1378
27 ก.ค. 2553
คู่มือการป้องกันและระงับอัคคีภัย สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
2320


Total 37
Page : 2
[ 1 ] 2 Next ->   


กรกฏาคม 2561
อา
พฤ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
สงวนลิขสิทธิ์โดย ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
::: Copyright 2007 All Rights Reserved :::