หน้าแรก
เอกสารมาตรา ๗
ผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข
แนะนำกระทรวง
โครงสร้าง
คณะกรรมการ
ข้อมูลข่าวสาร
สถานที่ติดต่อ
ขอรับข้อมูล

รายงานผลการ
ปฏิบัติงาน

บัญชีเอกสาร
ปฏิทินกิจกรรม
ตู้รับความคิดเห็น

แบบสอบถามแสดงความคิดเห็นงานบริการ ณ ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารของราชการ   (แสดงผล)

ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
สมัครสมาชิก
ลืมรหัสผ่าน
e-Citizer
E-commerce
e-gov
GIngo
สขร.
 
:: สถิติ ::
ผู้ชม 2,868,878 ครั้ง  
ออนไลน์ 1 คน


  หมวดหมู่  
  หมวดหมู่ย่อย  
  ค้นหา

วันที่
เรื่อง
เปิด
4 มิ.ย. 2562
คู่มือการปฏิบัติงานราชการ
135
16 ธ.ค. 2558
คำสั่งกระทรวงสาธารณสุข(ปัจจุบัน)
1211
27 ก.พ. 2558
ประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการเครื่องมือแพทย์
968
11 ก.พ. 2557
คู่มือการปฏิบัติงานศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
1887
10 ก.ย. 2556
ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยบุคคล..
1495
9 ก.ย. 2556
ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเงินบำรุง
1355
30 ส.ค. 2556
กฎหมายกระทรวงสาธารณสุข(รวมพ.ร.บ.ต่างๆ และกฎหมายอื่นๆ)
1627
21 ส.ค. 2556
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการมอบอำนาจ
1307
20 ส.ค. 2556
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ
1592
15 ส.ค. 2556
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ
1385
13 ส.ค. 2556
พระราชบัญญัติสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
1273
13 ส.ค. 2556
พระราชบัญญัติการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ
1477
9 ส.ค. 2556
พระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม
1265
7 ส.ค. 2556
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข
1226
7 ส.ค. 2556
พระราชบัญญัติโรคติดต่อ
1186
1 ส.ค. 2556
พระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ2
1341
31 ก.ค. 2556
พระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย์
1323
29 ก.ค. 2556
พระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ
1272
9 ก.ค. 2556
พระราชบัญญัติกองทุนการสร้างเสริมสุขภาพ
1289
31 พ.ค. 2556
พระราชบัญญัติวิชาชีพการแพทย์แผนไทย
1261
30 พ.ค. 2556
พระราชบัญญัติยา
1240
29 พ.ค. 2556
พระราชบัญญัติแอลกอฮอล์
1330
8 พ.ค. 2556
พระราชบัญญัติการแพทย์ฉุกเฉิน
1241
17 ต.ค. 2555
พระราชบัญญัติสุขภาพจิตแห่งชาติ
1394
5 ต.ค. 2555
ระเบียบคณะกรรมการสวัสดิการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
1349
5 เม.ย. 2555
พระราชบัญญัติเกี่ยวกับการละเมิดของเจ้าหน้าที่
1292
7 ต.ค. 2556
คู่มือบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
1474
8 มี.ค. 2555
พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ
1286
16 ก.พ. 2555
พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ
1359
15 พ.ย. 2554
คู่มือประชาชนสู้ภัยน้ำท่วม
1790


Total 37
Page : 2
[ 1 ] 2 Next ->   


กุมภาพันธ์ 2563
อา
พฤ
-
-
-
-
-
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
-
-
-
-
-
-
-

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
สงวนลิขสิทธิ์โดย ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
::: Copyright 2007 All Rights Reserved :::