หน้าแรก
เอกสารมาตรา ๗
ผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข
แนะนำกระทรวง
โครงสร้าง
คณะกรรมการ
ข้อมูลข่าวสาร
สถานที่ติดต่อ
ขอรับข้อมูล

รายงานผลการ
ปฏิบัติงาน

บัญชีเอกสาร
ปฏิทินกิจกรรม
ตู้รับความคิดเห็น

แบบสอบถามแสดงความคิดเห็นงานบริการ ณ ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารของราชการ   (แสดงผล)

ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
สมัครสมาชิก
ลืมรหัสผ่าน
e-Citizer
E-commerce
e-gov
GIngo
สขร.
 
:: สถิติ ::
ผู้ชม 2,550,424 ครั้ง  
ออนไลน์ 1 คน


  หมวดหมู่  
  หมวดหมู่ย่อย  
  ค้นหา

วันที่
เรื่อง
เปิด
16 ธ.ค. 2558
คำสั่งกระทรวงสาธารณสุข(ปัจจุบัน)
968
27 ก.พ. 2558
ประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการเครื่องมือแพทย์
777
11 ก.พ. 2557
คู่มือการปฏิบัติงานศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
1612
10 ก.ย. 2556
ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยบุคคล..
1297
9 ก.ย. 2556
ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเงินบำรุง
1181
30 ส.ค. 2556
กฎหมายกระทรวงสาธารณสุข(รวมพ.ร.บ.ต่างๆ และกฎหมายอื่นๆ)
1434
21 ส.ค. 2556
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการมอบอำนาจ
1127
20 ส.ค. 2556
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ
1351
15 ส.ค. 2556
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ
1210
13 ส.ค. 2556
พระราชบัญญัติสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
1084
13 ส.ค. 2556
พระราชบัญญัติการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ
1254
9 ส.ค. 2556
พระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม
1081
7 ส.ค. 2556
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข
1069
7 ส.ค. 2556
พระราชบัญญัติโรคติดต่อ
1011
1 ส.ค. 2556
พระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ2
1146
31 ก.ค. 2556
พระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย์
1111
29 ก.ค. 2556
พระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ
1093
9 ก.ค. 2556
พระราชบัญญัติกองทุนการสร้างเสริมสุขภาพ
1089
31 พ.ค. 2556
พระราชบัญญัติวิชาชีพการแพทย์แผนไทย
1069
30 พ.ค. 2556
พระราชบัญญัติยา
1060
29 พ.ค. 2556
พระราชบัญญัติแอลกอฮอล์
1147
8 พ.ค. 2556
พระราชบัญญัติการแพทย์ฉุกเฉิน
1073
17 ต.ค. 2555
พระราชบัญญัติสุขภาพจิตแห่งชาติ
1212
5 ต.ค. 2555
ระเบียบคณะกรรมการสวัสดิการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
1146
5 เม.ย. 2555
พระราชบัญญัติเกี่ยวกับการละเมิดของเจ้าหน้าที่
1085
7 ต.ค. 2556
คู่มือบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
1284
8 มี.ค. 2555
พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ
1109
16 ก.พ. 2555
พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ
1138
15 พ.ย. 2554
คู่มือประชาชนสู้ภัยน้ำท่วม
1586
27 ก.ค. 2553
คู่มือการป้องกันและระงับอัคคีภัย สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
2534


Total 37
Page : 2
[ 1 ] 2 Next ->   


กุมภาพันธ์ 2562
อา
พฤ
-
-
-
-
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
-
-
-
-
-
-
-
-
-

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
สงวนลิขสิทธิ์โดย ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
::: Copyright 2007 All Rights Reserved :::