หน้าแรก
เอกสารมาตรา ๗
ผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข
แนะนำกระทรวง
โครงสร้าง
คณะกรรมการ
ข้อมูลข่าวสาร
สถานที่ติดต่อ
ขอรับข้อมูล

รายงานผลการ
ปฏิบัติงาน

บัญชีเอกสาร
ปฏิทินกิจกรรม
ตู้รับความคิดเห็น

แบบสอบถามแสดงความคิดเห็นงานบริการ ณ ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารของราชการ   (แสดงผล)

ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
สมัครสมาชิก
ลืมรหัสผ่าน
e-Citizer
E-commerce
e-gov
GIngo
สขร.
 
:: สถิติ ::
ผู้ชม 2,868,872 ครั้ง  
ออนไลน์ 1 คน


  หมวดหมู่  
  หมวดหมู่ย่อย  
  ค้นหา

วันที่
เรื่อง
เปิด
29 มี.ค. 2562
แผนยุทธศาสตร์สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ระยะ 5 ปี
861
12 มิ.ย. 2562
งบประมาณ พ.ศ. 2562
653
12 มิ.ย. 2562
แผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ
549
24 พ.ค. 2561
แผนปฏิรูป
520
15 มี.ค. 2561
แผนยุทธศาสตร์
546
12 มิ.ย. 2562
แผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ด้านสาธารณสุข
1429
12 ก.ย. 2560
แผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ด้านสาธารณสุข
705
15 พ.ย. 2559
แผนยุทธศาสตร์ประจำปีงบประมาณ 2559-2563
1429
15 พ.ย. 2559
แผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ ฉบับที่ 12
1420
3 พ.ย. 2558
แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ. 2556- 2559 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
1193
6 ต.ค. 2558
รวมแผนปฏิบัติการฯ สรุปงบประมาณโครงการ 2559-2563
1249
6 ต.ค. 2558
แผนปฏิบัติการเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559-2563
1239
27 ส.ค. 2558
แผนปฏิบัติการของกระทรวงสาธารณสุขปีงบประมาณ ๒๕๕๘
1132
12 ม.ค. 2558
แผนปฏิบัติการของกระทรวงสาธารณสุขปีงบประมาณ ๒๕๕๘
1037
11 ธ.ค. 2557
แผนปฏิบัติการของกระทรวงสาธารณสุขเพื่อรองรับนโยบายปีงบประมาณ ๒๕๕๘
1359
18 ธ.ค. 2557
แผนปฏิบัติการของกระทรวงสาธารณสุขเพื่อรองรับนโยบายปีงบประมาณ ๒๕๕๘
1108
8 ต.ค. 2556
แผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๕๙
1376
13 ก.พ. 2556
แผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติฉบับที่ 11
19453
11 พ.ย. 2554
แผนปฏิบัคิราชการ 4 ปี พ.ศ.2555-2558 กระทรวงสาธารณสุข
2055
27 ม.ค. 2554
แผนปฏิบัติการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2554
2062
5 ม.ค. 2554
โครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555
2200
12 ม.ค. 2554
แผนยุทธศาสตร์สุขภาพดีวิถีชีวิตไทย
2087
5 ม.ค. 2554
กรอบแผนปฏิบัติราชการกระทรวงสาธารณสุข 4 ปี
1796
23 ก.ย. 2553
สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2553
2247
20 พ.ค. 2553
ตารางสรุปความสัมพันธ์ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ..
1828
16 ก.พ. 2553
โครงการไทยเข้มแข็ง
2347
16 ก.พ. 2553
GFMISงบประมาณ
1927
22 ม.ค. 2553
แผนปฏิบัติการกระทรวงสาธารณสุข2553
2121
23 ธ.ค. 2552
แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ. 2552- 2555 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
2141
22 ต.ค. 2552
แนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการกระทรวงสาธารณสุข
1725


Total 31
Page : 2
[ 1 ] 2 Next ->   


กุมภาพันธ์ 2563
อา
พฤ
-
-
-
-
-
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
-
-
-
-
-
-
-

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
สงวนลิขสิทธิ์โดย ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
::: Copyright 2007 All Rights Reserved :::