หน้าแรก
เอกสารมาตรา ๗
ผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข
แนะนำกระทรวง
โครงสร้าง
คณะกรรมการ
ข้อมูลข่าวสาร
สถานที่ติดต่อ
ขอรับข้อมูล

รายงานผลการ
ปฏิบัติงาน

บัญชีเอกสาร
ปฏิทินกิจกรรม
ตู้รับความคิดเห็น

แบบสอบถามแสดงความคิดเห็นงานบริการ ณ ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารของราชการ   (แสดงผล)

ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
สมัครสมาชิก
ลืมรหัสผ่าน
e-Citizer
E-commerce
e-gov
GIngo
สขร.
 
:: สถิติ ::
ผู้ชม 3,092,416 ครั้ง  
ออนไลน์ 1 คน


  หมวดหมู่  
  หมวดหมู่ย่อย  
  ค้นหา

วันที่
เรื่อง
เปิด
29 มี.ค. 2562
แผนยุทธศาสตร์สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ระยะ 5 ปี
1088
12 มิ.ย. 2562
งบประมาณ พ.ศ. 2562
954
12 มิ.ย. 2562
แผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ
740
24 พ.ค. 2561
แผนปฏิรูป
666
15 มี.ค. 2561
แผนยุทธศาสตร์
705
12 มิ.ย. 2562
แผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ด้านสาธารณสุข
1720
12 ก.ย. 2560
แผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ด้านสาธารณสุข
842
15 พ.ย. 2559
แผนยุทธศาสตร์ประจำปีงบประมาณ 2559-2563
1661
15 พ.ย. 2559
แผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ ฉบับที่ 12
1619
3 พ.ย. 2558
แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ. 2556- 2559 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
1357
6 ต.ค. 2558
รวมแผนปฏิบัติการฯ สรุปงบประมาณโครงการ 2559-2563
1450
6 ต.ค. 2558
แผนปฏิบัติการเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559-2563
1392
27 ส.ค. 2558
แผนปฏิบัติการของกระทรวงสาธารณสุขปีงบประมาณ ๒๕๕๘
1290
12 ม.ค. 2558
แผนปฏิบัติการของกระทรวงสาธารณสุขปีงบประมาณ ๒๕๕๘
1194
11 ธ.ค. 2557
แผนปฏิบัติการของกระทรวงสาธารณสุขเพื่อรองรับนโยบายปีงบประมาณ ๒๕๕๘
1521
18 ธ.ค. 2557
แผนปฏิบัติการของกระทรวงสาธารณสุขเพื่อรองรับนโยบายปีงบประมาณ ๒๕๕๘
1288
8 ต.ค. 2556
แผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๕๙
1511
13 ก.พ. 2556
แผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติฉบับที่ 11
20108
11 พ.ย. 2554
แผนปฏิบัคิราชการ 4 ปี พ.ศ.2555-2558 กระทรวงสาธารณสุข
2182
27 ม.ค. 2554
แผนปฏิบัติการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2554
2187
5 ม.ค. 2554
โครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555
2405
12 ม.ค. 2554
แผนยุทธศาสตร์สุขภาพดีวิถีชีวิตไทย
2225
5 ม.ค. 2554
กรอบแผนปฏิบัติราชการกระทรวงสาธารณสุข 4 ปี
1915
23 ก.ย. 2553
สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2553
2368
20 พ.ค. 2553
ตารางสรุปความสัมพันธ์ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ..
1963
16 ก.พ. 2553
โครงการไทยเข้มแข็ง
2500
16 ก.พ. 2553
GFMISงบประมาณ
2071
22 ม.ค. 2553
แผนปฏิบัติการกระทรวงสาธารณสุข2553
2276
23 ธ.ค. 2552
แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ. 2552- 2555 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
2286
22 ต.ค. 2552
แนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการกระทรวงสาธารณสุข
1842


Total 31
Page : 2
[ 1 ] 2 Next ->   


กรกฏาคม 2563
อา
พฤ
-
-
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
-
-
-
-
-
-
-
-

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
สงวนลิขสิทธิ์โดย ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
::: Copyright 2007 All Rights Reserved :::