หน้าแรก
เอกสารมาตรา ๗
ผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข
แนะนำกระทรวง
โครงสร้าง
คณะกรรมการ
ข้อมูลข่าวสาร
สถานที่ติดต่อ
ขอรับข้อมูล

รายงานผลการ
ปฏิบัติงาน

บัญชีเอกสาร
ปฏิทินกิจกรรม
ตู้รับความคิดเห็น

แบบสอบถามแสดงความคิดเห็นงานบริการ ณ ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารของราชการ   (แสดงผล)

ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
สมัครสมาชิก
ลืมรหัสผ่าน
e-Citizer
E-commerce
e-gov
GIngo
สขร.
 
:: สถิติ ::
ผู้ชม 2,340,731 ครั้ง  
ออนไลน์ 1 คน


  หมวดหมู่  
  หมวดหมู่ย่อย  
  ค้นหา

วันที่
เรื่อง
เปิด
23 พ.ค. 2561
นโยบายปลัดกระทรวงสาธารณสุข
47
18 พ.ค. 2561
นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
49
7 มี.ค. 2561
แผนและนโยบายกระทรวงสาธารณสุข
116
10 ม.ค. 2560
ค่านิยมกระทรวงสาธารณสุข
613
15 พ.ย. 2559
การขับเคลื่อนและปฏิรูปด้านสาธารณสุข
698
30 ต.ค. 2558
นโยบาย 2559
883
7 ต.ค. 2558
ปาฐกถา จุดเปลี่ยนระบบสุขภาพไทย 2558 หลังปี 2015
674
25 ส.ค. 2558
นโยบายแนวทางการทำงาน ศ.คลินิก เกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
739
14 ส.ค. 2558
สาธารณสุขจัดทำแผนชาติสร้างสุขภาพ ลดป่วยใช้
716
25 พ.ย. 2557
นโยบายการดำเนินงานของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขและรัฐมนตรีช่วยว่าการสาธารณสุข 10 ข้อ
945
25 พ.ย. 2557
นโยบายด้านสุขภาพ
949
2 ต.ค. 2557
นโยบายรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์รัชตะ รัชตะนาวินและรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
1001
2 ต.ค. 2557
นโยบายกระทรวงสาธารณสุข(ปัจจุบัน)
2565
4 มิ.ย. 2557
ข้อเสนอการดำเนินงานตามนโยบาย
1099
3 เม.ย. 2557
กรอบยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ ๒๕๕๗
1123
13 ส.ค. 2556
นโยบายกระทรวงสาธารณสุข
3570
16 พ.ค. 2556
นโยบายในการกำหนดค่าตอบแทนส่วนเพิ่มของบุคลากรสาธารณสุข
1648
12 ต.ค. 2555
นโยบายรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์ประดิษฐ สินธวณรงค์
3493
1 ต.ค. 2555
นโยบายปลัดกระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์ณรงค์ สหเมธาพัฒน์
2313
24 เม.ย. 2555
นโยบายรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงสาธารณสุข
2847
1 ก.ย. 2554
นโยบายการบริหารงานกระทรวงสาธารณสุขโดย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข นายวิทยา บุรณศิริ
3800
18 ม.ค. 2554
นโยบายแนวทางการพัฒนาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
2112
13 ม.ค. 2554
“จุรินทร์” ประกาศนโยบายสธ.ปี 54 เน้นหนัก 21 เรื่องหลัก อาทิต่อยอดพัฒนาคุณภาพบริการโครงการรักษาฟรี 48
2609
13 ม.ค. 2554
นโยบายรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุข
2706
19 ก.พ. 2553
นโยบายปลัดกระทรวงสาธารณสุข นพ.ไพจิตร์ วราชิต
2587
19 ก.พ. 2553
นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
2071
11 มิ.ย. 2552
นโยบายกระทรวงสาธารณสุข(ปี2552)
3286
12 ม.ค. 2552
นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี
2285
12 ม.ค. 2552
วิสัยทัศน์/พันธกิจ กระทรวงสาธารณสุข
2858


Total 29
Page : 1
[ 1 ]   


กรกฏาคม 2561
อา
พฤ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
สงวนลิขสิทธิ์โดย ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
::: Copyright 2007 All Rights Reserved :::