หน้าแรก
เอกสารมาตรา ๗
ผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข
แนะนำกระทรวง
โครงสร้าง
คณะกรรมการ
ข้อมูลข่าวสาร
สถานที่ติดต่อ
ขอรับข้อมูล

รายงานผลการ
ปฏิบัติงาน

บัญชีเอกสาร
ปฏิทินกิจกรรม
ตู้รับความคิดเห็น

แบบสอบถามแสดงความคิดเห็นงานบริการ ณ ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารของราชการ   (แสดงผล)

ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
สมัครสมาชิก
ลืมรหัสผ่าน
e-Citizer
E-commerce
e-gov
GIngo
สขร.
 
:: สถิติ ::
ผู้ชม 2,456,582 ครั้ง  
ออนไลน์ 1 คน


  หมวดหมู่  
  ค้นหา

วันที่
เรื่อง
เปิด
29 ก.ย. 2560
สอบราคาจ้างพิมพ์คู่มือ ICD-10-TM simplified version ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
152
28 ก.ย. 2560
ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาเช่ารถยนต์ 2 คัน ของสถาบันพระบรมราชชนกด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
141
14 ก.ย. 2560
สอบราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสำนักงาน ชั้น 3 อาคาร 4, ชั้น 4 อาคาร 4, ชั้น 4 อาคาร 6 และ....
165
14 ก.ย. 2560
สอบราคาจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสารพร้อมพนักงานประจำเครื่องอาคาร 6 ชั้น 4 และอาคาร 5 ชั้น 8 กอง กยผ.
161
31 ก.ค. 2560
ประกาศผลผู้ชนะการสอบราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสำนักงาน สบช. ปี 2561
472
25 ก.ค. 2560
ประกาศผลผู้ชนะการสอบราคาจ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมพนักงานบริการถ่ายเอกสารของสถาบันพระบรมราชชนก
408
14 มิ.ย. 2560
ประกาศผลผู้ชนะการสอบราคาซื้อครุณฑ์คอมพิวเตอร์จำนวน 8 รายการของสถาบันพระบรมราชชนก
387
9 พ.ค. 2560
ประกาศผลผู้ชนะการสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมสำนักงาน สถาบันพระบรมราชชนก ชั้น 7 และ 9
415
22 มี.ค. 2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องประชุมอุทัยสุดสุขด้วยวิธี อิเล็กทรอนิกส์
446
30 พ.ย. 2559
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์ จำนวน ๓ รายการ รวม ๒๔ เครื่อง
646
24 พ.ย. 2559
ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เช่ารถยนต์ ๒ คัน ของสถาบันพระบรมราชชนก
683
31 ต.ค. 2559
ประกาศผลผู้ชนะการสอบราคาจ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมพนักงานบริการถ่ายเอกสารของสถาบันพระบรมราชชนก
599
28 ต.ค. 2559
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกถ่ายภาพบัณฑิต จำหน่วยอาหารและเครื่องดื่มจำหน่ายดอกไม้และตุ๊กตา ...
701
20 ก.ย. 2559
สอบราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสำนักงานชั้น ๓ อาคาร ๔ ชั้น ๔ อาคาร๔ ชั้น ๔ อาคาร ๖ สนย. ...
662
20 ก.ย. 2559
จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสารพร้อมพนักงานสำนักนโยบายและยุุทธศาสตร์ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ชั้น ๔.
583
24 ส.ค. 2559
ประกาศผลผู้ชนะการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
721
5 ส.ค. 2559
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเต็นท์และพัดลม พร้อมติดตั้ง โดยวิธีสอบราคา
794
25 ก.ค. 2559
ประกาศผลการสอบราคาซื็อลิขสิทธิ์ซอฟแวร์การตรวจจับไวรัสในระบบเครื่อข่ายคอมพิวเตอร์
743
15 ก.ค. 2559
ประกาศผลผู้ชนะการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
612
16 มิ.ย. 2559
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างเดินสายใยแก้วนำแสงพร้อมติดตั้งระบบเครือข่ายแบบ OSPF Protocal.
715
31 มี.ค. 2559
ผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ การจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งจำนวน 2 คัน ของวิทยาลัยบรมราชชนนี แพร่ และวิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร
740
4 ธ.ค. 2558
ประกาศผลการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โครงการระบบคอมพิวเตอร์ลูกข่ายเสมือน
715
27 พ.ย. 2558
ประกาศผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
732
20 พ.ย. 2558
ประกาศผลการประกวดราคาจ้างพัฒนาโครงการพัฒนาระบบคลังข้อมูลด้านการแพทย์และสุขภาพระดับจังหวัด..
678
10 พ.ย. 2558
ประกาศผลการประกวดราคาซื้ออุปกรณ์ระบบสำรองไฟฟ้า
744
28 ต.ค. 2558
ประกาศผลการสอบราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสารของสถาบันพระบรมราชชนก
679
22 ต.ค. 2558
ประกาศผลการจ้างบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์และเครือข่ายกลาง..
693
22 ก.ย. 2558
ประกาศผลการประกวดราคาจ้างเพื่อใช้บริการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตประเภทองค์กรสำหรับกระทรวงสาธารณสุข
712
19 ส.ค. 2558
ผลการประกวดราคาจ้างทำปกประกาศนียบัตร ของสถาบันพระบรมราชชนกโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
761
27 ก.ค. 2558
ผลการประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนและหอนอนเป็นอาคาร คสล. 11 ชั้นพื้นที่ใช้สอย 7580 ตารางเมตร ..
788


Total 130
Page : 5
[ 1 ] 2 3 4 5 Next ->   


พฤศจิกายน 2561
อา
พฤ
-
-
-
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
-
-
-
-
-
-
-
-

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
สงวนลิขสิทธิ์โดย ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
::: Copyright 2007 All Rights Reserved :::