หน้าแรก
เอกสารมาตรา ๗
ผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข
แนะนำกระทรวง
โครงสร้าง
คณะกรรมการ
ข้อมูลข่าวสาร
สถานที่ติดต่อ
ขอรับข้อมูล

รายงานผลการ
ปฏิบัติงาน

บัญชีเอกสาร
ปฏิทินกิจกรรม
ตู้รับความคิดเห็น

แบบสอบถามแสดงความคิดเห็นงานบริการ ณ ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารของราชการ   (แสดงผล)

ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
สมัครสมาชิก
ลืมรหัสผ่าน
e-Citizer
E-commerce
e-gov
GIngo
สขร.
 
:: สถิติ ::
ผู้ชม 2,550,398 ครั้ง  
ออนไลน์ 1 คน


  หมวดหมู่  
  ค้นหา

วันที่
เรื่อง
เปิด
29 ก.ย. 2560
สอบราคาจ้างพิมพ์คู่มือ ICD-10-TM simplified version ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
246
28 ก.ย. 2560
ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาเช่ารถยนต์ 2 คัน ของสถาบันพระบรมราชชนกด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
246
14 ก.ย. 2560
สอบราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสำนักงาน ชั้น 3 อาคาร 4, ชั้น 4 อาคาร 4, ชั้น 4 อาคาร 6 และ....
252
14 ก.ย. 2560
สอบราคาจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสารพร้อมพนักงานประจำเครื่องอาคาร 6 ชั้น 4 และอาคาร 5 ชั้น 8 กอง กยผ.
259
31 ก.ค. 2560
ประกาศผลผู้ชนะการสอบราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสำนักงาน สบช. ปี 2561
565
25 ก.ค. 2560
ประกาศผลผู้ชนะการสอบราคาจ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมพนักงานบริการถ่ายเอกสารของสถาบันพระบรมราชชนก
511
14 มิ.ย. 2560
ประกาศผลผู้ชนะการสอบราคาซื้อครุณฑ์คอมพิวเตอร์จำนวน 8 รายการของสถาบันพระบรมราชชนก
476
9 พ.ค. 2560
ประกาศผลผู้ชนะการสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมสำนักงาน สถาบันพระบรมราชชนก ชั้น 7 และ 9
508
22 มี.ค. 2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องประชุมอุทัยสุดสุขด้วยวิธี อิเล็กทรอนิกส์
548
30 พ.ย. 2559
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์ จำนวน ๓ รายการ รวม ๒๔ เครื่อง
743
24 พ.ย. 2559
ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เช่ารถยนต์ ๒ คัน ของสถาบันพระบรมราชชนก
791
31 ต.ค. 2559
ประกาศผลผู้ชนะการสอบราคาจ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมพนักงานบริการถ่ายเอกสารของสถาบันพระบรมราชชนก
683
28 ต.ค. 2559
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกถ่ายภาพบัณฑิต จำหน่วยอาหารและเครื่องดื่มจำหน่ายดอกไม้และตุ๊กตา ...
798
20 ก.ย. 2559
สอบราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสำนักงานชั้น ๓ อาคาร ๔ ชั้น ๔ อาคาร๔ ชั้น ๔ อาคาร ๖ สนย. ...
756
20 ก.ย. 2559
จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสารพร้อมพนักงานสำนักนโยบายและยุุทธศาสตร์ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ชั้น ๔.
681
24 ส.ค. 2559
ประกาศผลผู้ชนะการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
828
5 ส.ค. 2559
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเต็นท์และพัดลม พร้อมติดตั้ง โดยวิธีสอบราคา
901
25 ก.ค. 2559
ประกาศผลการสอบราคาซื็อลิขสิทธิ์ซอฟแวร์การตรวจจับไวรัสในระบบเครื่อข่ายคอมพิวเตอร์
848
15 ก.ค. 2559
ประกาศผลผู้ชนะการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
711
16 มิ.ย. 2559
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างเดินสายใยแก้วนำแสงพร้อมติดตั้งระบบเครือข่ายแบบ OSPF Protocal.
822
31 มี.ค. 2559
ผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ การจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งจำนวน 2 คัน ของวิทยาลัยบรมราชชนนี แพร่ และวิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร
839
4 ธ.ค. 2558
ประกาศผลการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โครงการระบบคอมพิวเตอร์ลูกข่ายเสมือน
821
27 พ.ย. 2558
ประกาศผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
837
20 พ.ย. 2558
ประกาศผลการประกวดราคาจ้างพัฒนาโครงการพัฒนาระบบคลังข้อมูลด้านการแพทย์และสุขภาพระดับจังหวัด..
776
10 พ.ย. 2558
ประกาศผลการประกวดราคาซื้ออุปกรณ์ระบบสำรองไฟฟ้า
854
28 ต.ค. 2558
ประกาศผลการสอบราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสารของสถาบันพระบรมราชชนก
774
22 ต.ค. 2558
ประกาศผลการจ้างบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์และเครือข่ายกลาง..
799
22 ก.ย. 2558
ประกาศผลการประกวดราคาจ้างเพื่อใช้บริการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตประเภทองค์กรสำหรับกระทรวงสาธารณสุข
819
19 ส.ค. 2558
ผลการประกวดราคาจ้างทำปกประกาศนียบัตร ของสถาบันพระบรมราชชนกโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
862
27 ก.ค. 2558
ผลการประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนและหอนอนเป็นอาคาร คสล. 11 ชั้นพื้นที่ใช้สอย 7580 ตารางเมตร ..
886


Total 130
Page : 5
[ 1 ] 2 3 4 5 Next ->   


กุมภาพันธ์ 2562
อา
พฤ
-
-
-
-
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
-
-
-
-
-
-
-
-
-

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
สงวนลิขสิทธิ์โดย ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
::: Copyright 2007 All Rights Reserved :::