หน้าแรก
เอกสารมาตรา ๗
ผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข
แนะนำกระทรวง
โครงสร้าง
คณะกรรมการ
ข้อมูลข่าวสาร
สถานที่ติดต่อ
ขอรับข้อมูล

รายงานผลการ
ปฏิบัติงาน

บัญชีเอกสาร
ปฏิทินกิจกรรม
ตู้รับความคิดเห็น

แบบสอบถามแสดงความคิดเห็นงานบริการ ณ ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารของราชการ   (แสดงผล)

ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
สมัครสมาชิก
ลืมรหัสผ่าน
e-Citizer
E-commerce
e-gov
GIngo
สขร.
 
:: สถิติ ::
ผู้ชม 3,188,061 ครั้ง  
ออนไลน์ 1 คน


รายละเอียด
หมวดเอกสารหลัก : มาตรา ๙(๒) นโยบาย และการตีความ
หมวดเอกสารย่อย : การขับเคลื่อนและปฏิรูปด้านสาธารณสุข
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานปลัดกระทรวง  
วันที่ : 15 พ.ย. 2559
ชื่อเรื่อง : การขับเคลื่อนและปฏิรูปด้านสาธารณสุข  
ชั้นความลับ : เปิดเผยได้
จำนวนหน้า :  
ปีที่พิมพ์ประกาศ : 0  
ที่ตั้งของเอกสาร : หน่วยงานเข้าของเรื่อง
รายละเอียด :  
หมายเหตุ :
ดาวน์โหลด :
แนบไฟล์    
ปฏิรูประบบส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค   (684.03 KB)
ร่างข้อเสนอเพื่อรับฟังความคิดเห็น   (2,660.97 KB)
ข้อเสนอเป้าหมายและประเด็นการปฏิรูประบบการเงินการคลัง   (601.57 KB)
คณะที่ 5 ด้านระบบข้อมูลและเทคโนโลย   (688.86 KB)
ประเด็นปฏิรูปกำลังคนด้านสุขภาพภายใต้การขับเคลื่อน..   (2,002.01 KB)
คณะทำงานขับเคลื่อนและปฏิรูปด้านระบบบริการ   (521.56 KB)
การประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนและปฏิรูปด้านสาธารณสุข   (3,667.86 KB)
ทิศทางการปฏิรูปสาธารณสุขเพื่อความมั่นคงด้านยาและเวชภัณฑ์   (854.92 KB)


กันยายน 2563
อา
พฤ
-
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
สงวนลิขสิทธิ์โดย ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
::: Copyright 2007 All Rights Reserved :::