หน้าแรก
เอกสารมาตรา ๗
ผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข
แนะนำกระทรวง
โครงสร้าง
คณะกรรมการ
ข้อมูลข่าวสาร
สถานที่ติดต่อ
ขอรับข้อมูล

รายงานผลการ
ปฏิบัติงาน

บัญชีเอกสาร
ปฏิทินกิจกรรม
ตู้รับความคิดเห็น

แบบสอบถามแสดงความคิดเห็นงานบริการ ณ ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารของราชการ   (แสดงผล)

ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
สมัครสมาชิก
ลืมรหัสผ่าน
e-Citizer
E-commerce
e-gov
GIngo
สขร.
 
:: สถิติ ::
ผู้ชม 3,387,936 ครั้ง  
ออนไลน์ 1 คน


  หมวดหมู่  
  ค้นหา

วันที่
เรื่อง
เปิด
19 ธ.ค. 2560
ประกาศราคากลาง 2รายการ
579
12 ธ.ค. 2560
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2560
621
7 ธ.ค. 2560
ประกาศราคากลาง จำนวน 2รายการ
791
4 ธ.ค. 2560
ประกาศราคากลาง จำนวน 3 รายการ
737
12 ก.ย. 2560
แผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ด้านสาธารณสุข
977
6 ต.ค. 2560
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กันยายน 2560
607
23 ส.ค. 2560
ประกวดราคาจ้างเหมาบริการดูแลรักษาความสะอาดอาคารสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขอาคารพัสดุอาคารศูนย์กีฬา.
620
21 ส.ค. 2560
ประกวดราคาจ้างเหมาบริการดูแลบำรุงรักษาภูมิทัศน์ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขและสวนกีฬาสาธารณสุขปีง
593
22 ก.ย. 2560
ผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข(อดีต)
1416
11 ก.ย. 2560
กฎกระทรวง
1502
11 ก.ย. 2560
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม 2560
679
31 ก.ค. 2560
ประกาศผลผู้ชนะการสอบราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสำนักงาน สบช. ปี 2561
1080
25 ก.ค. 2560
ประกาศผลผู้ชนะการสอบราคาจ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมพนักงานบริการถ่ายเอกสารของสถาบันพระบรมราชชนก
998
14 มิ.ย. 2560
ประกาศผลผู้ชนะการสอบราคาซื้อครุณฑ์คอมพิวเตอร์จำนวน 8 รายการของสถาบันพระบรมราชชนก
986
9 พ.ค. 2560
ประกาศผลผู้ชนะการสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมสำนักงาน สถาบันพระบรมราชชนก ชั้น 7 และ 9
981
22 มี.ค. 2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องประชุมอุทัยสุดสุขด้วยวิธี อิเล็กทรอนิกส์
1072
29 ส.ค. 2560
สอบราคาจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสารพร้อมพนักงานประจำเครื่องอาคาร 6ชั้น 4 ...
709
29 ส.ค. 2560
สอบราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสำนีกงาน ชั้น 3 อาคาร 4, ชั้น4 อาคาร 4, ชั้น 4 อาคาร 6,..
701
22 ส.ค. 2560
สอบราคาจ้างดูแลโปรแกรมระบบรายงานสนับสนุนข้อมูลสุขภาพของกองบริหารการสาธารณสุข ปี 2561
887
10 ส.ค. 2560
สอบราคาจ้างดูแลบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของกองบริหารการสาธารณสุข ปี 2561
704
10 ส.ค. 2560
สอบราคาจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสารพร้อมพนักงานบริการถ่ายเอกสาร ปี 2561
742
19 ก.ค. 2560
สอบราคาจ้างพิมพ์คู่มือ ICD-10-TM Simplified version ประจำปี 2560
662
28 มิ.ย. 2560
สอบราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสำนักงาน สถาบันพระบรมราชชนก ประจำปี 2561
600
29 มิ.ย. 2560
สอบราคาจ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมพนักงานบริการถ่ายเอกสารของสถาบันพระบรมราชชนก ประจำปี 2561
627
22 พ.ค. 2560
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์จำนวน 8 รายการของสถาบันพระบรมราชชนก (ครั้งที่ 2)
616
14 เม.ย. 2560
สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมสำนักงาน สถาบันพระบรมราชชนก ชั้น 7 และปรับปรุงซ่อมแซมสำนักงาน ชั้น 9
636
29 ส.ค. 2560
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง 223,844 บาท
672
23 ส.ค. 2560
ประกาศราคากลางซื้อหนังสือพิมพ์ วารสาร โดยวิธีตกลงราคา
762
21 ส.ค. 2560
ประกาศราคากลางจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ตกลงราคา)
726
21 ส.ค. 2560
ประกาศราคากลางจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560(กรณีพิเศษ)
658


Total 793
Page : 27
<- Back 1 2 3 4 [ 5 ] 6 7 8 9 10 Next ->   


พฤษภาคม 2564
อา
พฤ
-
-
-
-
-
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
-
-
-
-
-

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
สงวนลิขสิทธิ์โดย ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
::: Copyright 2007 All Rights Reserved :::