แผนที่กระทรวงสาธารณสาธารณสุข

 

สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงสาธารณสุข
ชั้น 5 อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
กระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
Office of the Minister
Ministry of Public Health
Tivanond Road, Nonthaburi 11000
Thailand
Tel : 0 2590 1104-5 Fax: 0 2590 1132