หน้าแรก >>ข่าว/ประกาศ

ประกาศกำหนดแข่งขันกีฬาสาธารณสุขสามัคคีครั้งที่ ๓๗ ประจำปี ๒๕๕๙

- [๒๐ ม.ค. ๒๕๕๙] จากที่ประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดการแข่งขันกีฬาสาธารณสุขสามัคคี ได้กำหนดการแข่งขันกีฬาสาธารณสุขสามัคคีครั้งที่ ๓๗ ประจำปี ๒๕๕๙
ระหว่างวันที่ ๑๕-๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ณ สนามกีฬากระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบรูปอักษรเขียนว่า new

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ ม.ค. ๒๕๕๙ เวลา ๑๖.๐๐ น.