เว็บเพจนี้จัดทำขึ้นสำหรับใช้งาน เฉพาะภายในเครือข่ายกระทรวงสาธารณสุข เพื่อลดความซ้ำซ้อน และหนาแน่น ของการใช้เครือข่าย ที่ต้องออกไปยังภายนอกกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งจะมีโปรแกรมในรูปแบบ Shareware, Freeware และโปรแกรมที่ใช้งานในกระทรวงสาธารณสุข
Home  WebMail @health.moph.go.th  WebMail @moph.mail.go.th KM-ICT Blog

วิธีตั้งค่ารับ-ส่ง email ภาครัฐใน iPadและiPhone (Download)

วิธียกเลิกการจำ Password ใน iE (Internet Explorer) (Download)

โปรแกรมช่วยให้เปิดไฟล์ MS Office2007 ใน MS Office2003 ได้ (Download และติดตั้ง)

13 ฟอนต์ไทยแห่งชาติ (TH SarabunPSK Regular)
รวม font ทั้งหมด 13 fonts
เฉพาะชุด TH Sarabun font เท่านั้น
คู่มือการติดตั้ง การใช้งาน Font TH
ดูตัวอย่าง Font TH ได้ที่นี่

โปรแกรมป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์
คู่มือการติดตั้งโปรแกรม TrendMicro [โปรดอ่านคู่มือก่อนทำการติดตั้ง !!!]
ติดตั้ง TrendMicro OfficeScan ผ่านเว็บ
โปรแกรมติดตั้งแบบ 32 Bit
โปรแกรมติดตั้งแบบ 64 Bit

เครื่องมือที่ใช้กำจัดไวรัส scan port 445 ***


รวมเว็บที่ให้บริการ Free Scan Virus Online ***
Bitdefender
Kaspersky
McAfee
Panda
Symantec
Trend Micro


เครื่องมือที่ใช้กำจัดไวรัส Worm & Virus Handdy drive ***
CPE17 Anti Autorun
Panda USB Vaccine 1.0.0.50
Hacked_By_Godzilla!
Hacked_By_8BITS
Hacked_By_1BYTE


AVG Anti-Virus Free Edition 8.5.0.409 [65.3 MB]

AVG Anti-Virus Free Edition 7.5.472 [21.7 MB]

เครื่องมือที่ใช้กำจัดไวรัส Opaserv, Opasoft ***


เครื่องมือที่ใช้กำจัดไวรัสจาก Symantec
W32.Dumaru@mm Removal Tool.
W32.Welchia.Worm Removal Tool. - remove ping bomb!!!
W32.Blaster.Worm Removal Tool.
W32.Mumu.B.Worm Removal Tool.
W32.Nimda.A@mm Removal Tool.
W32.Nimda.E@mm Removal Tool.
W32.Klez.gen@mm Removal Tool.
W32.Bugbear@mm Removal Tool.
W32.Brid.A@mm/W32.Funlove.4099 Removal Tool.
Other Removal Tool from Symantec.
ข้อมูลไวรัสจาก ThaiCERT(NECTEC).

เอกสารการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ
ประกาศนโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยฯ (27 ม.ค.53)
ระเบียบปฏิบัติฯ (4 ก.ย.52)
แผนแก้ไขปัญหาจากสถานการณ์ความไม่แน่นอนฯ(IT Contingency Plan)
เล่มคู่มือและข้อปฏิบัติสำหรับ USER สป.สธ.

กิจกรรมการบำรุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
แบบฟอร์มรายงานการตรวจสอบและดูแลบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประกอบ
แบบฟอร์มบันทึก
ppt สอนในห้องอบรม

แบบสำรวจข้อมูล
Download แบบสำรวจข้อมูล สถานภาพปัจจุบันของรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government)

เอกสารประกอบการประชุม
Download เอกสาร GIS ของสำนักบริหารการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ

โปรแกรมระบบทะเบียนทรัพย์สิน
โปรแกรมระบบทะเบียนทรัพย์สินพร้อมคู่มือ [ปรับปรุงล่าสุด]

โปรแกรมประยุกต์ จากกระทรวงสาธารณสุข
Update โปรแกรม HIS
Update โปรแกรม PIS
โปรแกรมระบบฐานข้อมูลสถานีอนามัย [ THO ]
โปรแกรมระบบฐานข้อมูลสถานีอนามัย [ HCIS หรือ WinTHO ]
โปรแกรมรวม - ฐานข้อมูลสถานีอนามัย
ระบบลงทะเบียนบัตรประกันสุขภาพ [ CardPro99 ]
ระบบลงทะเบียนและออกบัตรสวัสดิการประชาชน [ Welfare ]
โปรแกรมและ Keywords สำหรับการค้นหาชื่อโรค [ ShortICD ]
ระบบเวชระเบียน [ STAT 2.90 ]
ระบบเวชระเบียน [ STAT 2.90 >
ระบบห้องยาผู้ป่วยนอก [ DISPENSE 1.5d Apr. 99]
คู่มือ
การ config ใช้งาน mail บน IPhone และ IPad
 
สื่อประชาสัมพันธ์ 30 บาท
โปรเตอร์ 30 บาท ขนาดใหญ่
โปสเตอร์ 30 บาท ขนาดเล็ก
โบรชัวร์ 30 บาท
โปสเตอร์ 30 บาท ยุคใหม่ เพิ่มคุณภาพ
 
สื่อประชาสัมพันธ์วันไตโลก
กินรสจืด ยืดชีวิต
กินรสจืด ยืดชีวิต และลดเค็มครึ่งนึง
โบรชัวร์ 1
โบรชัวร์ 2
โบรชัวร์ 3
ข้อมูลจากสมาคมโรคไต
ข้อมูลจากกรมการแพทย์
ข้อมูลจากสำนักงานเลขาธิการอาหารและยา (อย.)